“Арифметик – 7 ” сурах бичгийн 20 жилийн ойд зориулсан Математикийн уралдааны удирдамж

Классик 2014 олимпиадийн эцсийн дүн

Бодлого хамгаалалт 15:00 цагт.
Бага ангийн 40 ба түүнээс дээш оноотой
сурагчид 2-р сорилд орно.
Дунд ангийн 20 ба түүнээс дээш оноотой
сурагчид 2-р сорилд орно.
Сорил 4 сарын 20 нд Орчлон сургууль дээр болно. Бага анги 10:00 цагт, Дунд анги 13:00 цагт.
Дүнгийн хурал 4 сарын 18 нд 16:00 цагаас болно.
Олимпиаддаа оролцсон нийт сурагчиддаа баяр хүргэе.

Бага анги багийн олимпиад

Бага анги хувийн төрөл

Дунд анги багийн олимпиад

Дунд анги хувийн төрөл